GDZIE SIĘ PODZIAŁY NIEBIESKIE MIGDAŁY ?

Skuteczna terapia zaburzeń koncentracji u dzieci i młodzieży w oparciu o autorski program treningowy.

„Zamiast brać się do lekcji to znowu myślisz o niebieskich migdałach”, „skup się”, „znowu mnie nie słuchasz”, „ciągle coś gubisz”, „znowu nie pamiętasz co było zadane”, „ile razy mam ci to powtarzać”- te i podobne słowa często słyszą osoby, które mają problemy z koncentracją. Zaburzenia koncentracji są we współczesnym świecie najczęściej występującym problemem w zakresie prawidłowego funkcjonowania mózgu. Mogą one przybierać różne oblicza, a ich genezy należy dopatrywać się zarówno we wzroście tempa życia i stresowej specyfice zmian społecznych, jak również w indywidualnie uwarunkowanych predyspozycjach dziecka.

Koncentracja to nic innego jak umiejętność skupiania uwagi na określonej rzeczy czy zadaniu. Prawidłowo funkcjonujący mózg- niczym sprawne sito- potrafi odrzucić nadmiar dopływających do niego informacji tak, aby pozostawić w świadomości te informacje, które są istotne. Wydaje się to być dość prostym procesem, ale w praktyce osiągnięcie koncentracji przyczyniającej się do efektywnego uczenia i zapamiętywania jest trudne do osiągnięcia dla wielu dzieci i młodzieży.

To przysłowiowe „myślenie o niebieskich migdałach” czy „ bujanie w obłokach” -często bagatelizowane przez rodziców -okazuje się w rzeczywistości być zaawansowanym zaburzeniem koncentracji. Najczęściej problem ujawnia się w momencie rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej czy szkolnej. Dziecko, doświadczając z powodu trudności w skupianiu uwagi wielu porażek i rozczarowań, może mieć w konsekwencji nie tylko problemy z właściwym opanowaniem materiału nauczania, ale również będzie mieć trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji społecznych czy będzie mieć skłonność do niskiej samooceny, a nawet może to w końcu doprowadzić u niego do depresji i innych zaburzeń psychicznych.

Przyczyny zaburzeń koncentracji u każdego dziecka mogą być różne. Należy je jednak w porę odkryć i wyeliminować. Dobra wiadomość jest taka, że umiejętność koncentracji, podobnie jak inne zdolności w zakresie funkcjonowania naszego mózgu, można wyćwiczyć za pomocą odpowiednio dobranych technik.


Jeśli zastanawiasz się czy twoje dziecko ( po 5 roku życia) ma problemy z koncentracją- spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania:


-czy twoje dziecko jest często nadpobudliwe, rozkojarzone?
-czy często przerywa pracę, nie potrafi skończyć rozpoczętych zadań, działa pospiesznie, niechlujnie?
-czy popełnia dużo błędów np. w pisaniu, czytaniu, w działaniach arytmetycznych?
-czy nauczyciele skarżą się, że dziecko przeszkadza na lekcjach, zajmuje się innymi sprawami np. tym co dzieje się za oknem?
-czy ciągle o czymś zapomina np. o tym co było zdane lub gubi przedmioty, ubrania?
-czy musisz ciągle powtarzać polecenia, bo dziecko sprawia wrażenie osoby nieobecnej, powolnej, zamyślonej?
-czy twoje dziecko potrzebuje dużo czasu, aby zabrać się za jakiekolwiek zadanie, szybko się męczy, łatwo się zniechęca, ciągle narzeka ,że ma coś robić ( no może poza grą na komputerze :) )?
-czy odnosisz wrażenie, że twoje dziecko daleko odbiega myślami, nie kojarzy, nie pamięta tego co powinno np. tego co było w szkole, co czytało godzinę temu?
-czy twoje dziecko ma problemy z kontrolowaniem emocji -łatwo popada w konflikty, ulega nastrojom, raz jest płaczliwe a za chwilę drażliwe i wybuchowe, a niekiedy agresywne?

Jeśli na większość pytań odpowiedź brzmi TAK- lepiej zacznij działać. Problem sam nie zniknie !

Twoje dziecko ma prawdopodobnie poważne trudności w skupianiu uwagi i jeśli nie uzyska odpowiedniego wsparcia w dzieciństwie czy w okresie adolescencji, kłopoty będą narastać i będą mu towarzyszyć przez całe dorosłe życie.


Pierwszym krokiem w podjęciu działań korygujących powinna być specjalistyczna diagnoza w celu adekwatnego rozpoznania rodzaju objawów, a następnie terapia psychologiczna polegająca na skutecznym treningu zaburzeń koncentracji.

mgr Renata Buczyńska