Specjalista psycholog kliniczny, doradca w zakresie rozwoju i zarządzania ludźmi. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Doskonaliła swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach organizowanych między innymi  przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ośrodki Szkolenia Kadr Medycznych, Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. Doświadczony praktyk, polecany przez pacjentów, oceniany  jako dobry i  skuteczny psycholog. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii pacjentów oddziałów szpitalnych i rehabilitacyjnych. Od ponad 25 lat skutecznie pomaga dorosłym, dzieciom i młodzieży. Udziela wsparcia i motywuje do pozytywnej życiowej zmiany. Zajmuje się pomocą psychologiczną i terapią indywidualną osób  z  różnego typu zaburzeniami. Pracuje z osobami potrzebującymi  wsparcia w leczeniu klinicznych zaburzeń psychicznych, jak również u których problemy psychologiczne wystąpiły w efekcie kryzysu związanego z radzeniem sobie z  przewlekłą chorobą somatyczną. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, osobowości, związanych z obniżoną samooceną, u osób doświadczających kryzysów życiowych i zawodowych, wykazujących problemy w radzeniu sobie ze stresem, mających trudności w relacjach z innymi ludźmi, odczuwających pustkę i osamotnienie. Prowadzi terapię par i rodzin, wykonuje badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Udziela porad psychologicznych i wydaje specjalistyczne opinie, orzeczenia i zaświadczenie dla potrzeb organów medycznych, orzeczniczych, sądowych i odszkodowawczych. W pracy terapeutycznej bazuje na holistycznym rozumieniu człowieka i integruje różne podejścia terapeutyczne dostosowując metody działania do specyfiki problemów klienta. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego i zarządzania ludźmi oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych. Autorka programów i wieloletni trener w zakresie treningów psychologicznych i psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w zakresie zarządzania ludźmi. Świadczy usługi oparte na wysokiej gwarancji rzetelności i profesjonalizmu, stosuje indywidualne podejście do każdego pacjenta, a pomoc psychologiczna udzielana jest dyskretnie i zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa. Na co dzień praktykę wykonuje w gabinecie psychologicznym w Inowrocławiu.

Nowości na stronie:

 

006

 

Marki i specjalizacje:
specjalista psycholog kliniczny, porady psychologiczne, terapia dla dzieci i młodzieży, psycholog dla dorosłych, terapia par i rodzin, leczenie zaburzeń, zaburzenia psychiczne, diagnoza, psychoterapia, zaburzenia mowy, afazja, otępienie, zaburzenia pamięci, psychokardiologia, psychoonkologia, leczenie stresu, problemy w pracy, wypalenie zawodowe, mobbing, nerwica, depresja, zaburzenia lękowe, natręctwa, ADHD,  rozwój osobisty, badania psychologiczne, badanie psychologiczne na broń, badanie dla sędziów, kuratorów ,ochroniarzy, strażników miejskich, orzeczenia i opinie, szkolenia.

Słowa kluczowe:
Psycholog Inowrocław, dobry psycholog, polecany psycholog, gabinet psychologiczny, porady psychologiczne, badania psychologiczne na broń, psycholog dla dzieci i młodzieży, psychoterapia dla dorosłych, specjalista psycholog, leczenie zaburzeń, leczenie depresji, terapia par, Inowrocław psycholog Buczyńska